BOE 7-01-19

El BOE de 7-01-19 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Tributs. Gestió informatitzada Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds de…

CONSELL DE MINSTRES 21-12-18

El Consell de Ministres de 21-12-18 ha aprovat, entre altres qüestions, les següents referències d’interès: Hisenda REIAL DECRET pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions en la quota diferencial per…

RDL 17/2018 – MODIFICACIÓ TRLITP i AJD

El BOE de divendres, 9 de novembre de 2018, publica la següent disposició d’interès:   Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Reial Decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions…

BOE 31-10-18

El BOE de 31-10-18 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos especials Ordre HAC / 1147/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les normes de desplegament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials aprovat pel Reial Decret…

RDL 16/2018 – BOE 27.10.18

El BOE de 27-10-18, publica la següent disposició d’interès:   CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades. PDF (BOE-A-2018-14747 – 7 págs. – 201 KB) Enllaços: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14747…

CONSELL MINISTRES 19-10-18

Es remet, en documents annexos: – Una selecció de continguts d’interès aprovats en el Consell de Ministres de divendres, 19 d’octubre – Una presentació oficial dels següents INFORMES: – INFORME sobre l’Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre Determinats Sereis Digitals. – INFORME sobre l’Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre les Transaccions Financeres, als efectes…

BOE 29-09-18

El BOE de dissabte, 29-09-18, publica les següents disposicions d’interès: DISPOSICIONS GENERALS CAP DE L’ESTAT Mercat de valors Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre. PDF…

BOE 14-09-18

El BOE de divendres, 14-09-18, publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents Ordre HAC / 941/2018, de 5 de setembre, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP / 227/2017, de 13 de març, per la qual…

RDL 11/2018, de 31-08-18 – Publicació en BOE

El BOE de 4-09-18 publica la següent disposició d’interès: CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països…

LPGE’18 – MESURES RESPECTE IRPF, IS, IP i IVA

Es remet, en annex, document elaborat en relació amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 (BOE de 4 de juliol). En el document es recullen les redaccions comparades dels articles que han experimentat alguna modificació pel que fa a: LLEI DE…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies