RDL 17/2018 – MODIFICACIÓ TRLITP i AJD

El BOE de divendres, 9 de novembre de 2018, publica la següent disposició d’interès:   Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Reial Decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions…

BOE 31-10-18

El BOE de 31-10-18 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos especials Ordre HAC / 1147/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les normes de desplegament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials aprovat pel Reial Decret…

RDL 16/2018 – BOE 27.10.18

El BOE de 27-10-18, publica la següent disposició d’interès:   CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades. PDF (BOE-A-2018-14747 – 7 págs. – 201 KB) Enllaços: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14747…

CONSELL MINISTRES 19-10-18

Es remet, en documents annexos: – Una selecció de continguts d’interès aprovats en el Consell de Ministres de divendres, 19 d’octubre – Una presentació oficial dels següents INFORMES: – INFORME sobre l’Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre Determinats Sereis Digitals. – INFORME sobre l’Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre les Transaccions Financeres, als efectes…

BOE 29-09-18

El BOE de dissabte, 29-09-18, publica les següents disposicions d’interès: DISPOSICIONS GENERALS CAP DE L’ESTAT Mercat de valors Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre. PDF…

BOE 14-09-18

El BOE de divendres, 14-09-18, publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents Ordre HAC / 941/2018, de 5 de setembre, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP / 227/2017, de 13 de març, per la qual…

RDL 11/2018, de 31-08-18 – Publicació en BOE

El BOE de 4-09-18 publica la següent disposició d’interès: CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països…

LPGE’18 – MESURES RESPECTE IRPF, IS, IP i IVA

Es remet, en annex, document elaborat en relació amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 (BOE de 4 de juliol). En el document es recullen les redaccions comparades dels articles que han experimentat alguna modificació pel que fa a: LLEI DE…

BOE 14-04-18

El BOE de dissabte, 14-04-18, publica les següents Disposicions d’interès: III.- Altres Disposicions MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL Sistema Nacional d’Ocupació Ordre ESS / 381/2018, de 10 d’abril, per la qual s’aprova la Guia tècnica de referència per al desenvolupament dels protocols de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies