RESOLUCIONS TEAC 02852, 00303 i 00871

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/02852/2019/00/00 del 15/10/2019 – TEAC IVA. Règim Especial de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Deduccions de les compensacions a preu fet. Necessitat d’haver estat pagades. Criteri: Les…

RESOLUCIONS TEAC 02495, 05069, 06309 i 01485

La Base de Dades Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/02495/2016/00/00 del 18/09/2019 – TEAC IVA. Quotes suportades en operacions inexistents. No coneixement per subjecte passiu. No deduïbilitat. Possibilitat de sanció. Criteri: Les quotes suportades per operacions…

RESOLUCIÓ TEAC 03428

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03428/2016/00/00 del 16/09/2019 – TEAC Impost sobre Successions i Donacions. Donació entre cònjuges sense presentació de declaració. Venda de béns privatius pel marit invertint en dipòsits…

RESOLUCIONS TEAC 01533 i 02492, criteris 1 i 2

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01533/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC Deducció per evitar la doble imposició interna: dividends de font interna. Aportació de capital per reduir pèrdues i posterior transmissió de…

RESOLUCIONS TEAC 05252 i 01966

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05252/2018/00/00 del 24/09/2019 – TEAC Notificació. Determinar si els justificants o avisos de rebut electrònics, anomenats també certificats de lliurament o d’impossibilitat de lliurament, emesos per…

RESOLUCIONS TEAC 01910 i 02652 (CANVI CRITERI)

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01910/2017/00/00 del 16/09/2019 – TEAC Impost sobre Successions. Beneficis fiscals. Unions de fet. Inscripció en el Registre Unions de Fet de la Comunitat de Madrid. Criteri:…

RESOLUCIONS RELLEVANTS DELS TEAR – Actualització a 8-10-19

Es remet l’actualització, a 8-10-19, del document recopilatiu sobre les RESOLUCIONS RELLEVANTS DELS TEAR ( “… criteris extrets de resolucions dels tribunals economicoadministratius regionals i locals així com el seu text complet lliure de referències a dades confidencials, en què se sentin criteris que tot i no tenir caràcter vinculant…

RESOLUCIONS TEAC 02891 i 03548

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/02891/2017/00/00 del 10/09/2019 – TEAC IRPF. Guanys patrimonials. Administració de Loteria. Aplicació de la D. A. 34a de la Llei 26/2009 de PGE per al 2010. Criteri:…

RESOLUCIONS TEAC 02520 i 01866

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/02520/2016/00/00 del 18/06/2019 – TEAC Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% de la base imposable. Adquisicions lucratives entre vius. Determinació del període impositiu que…

RESOLUCIONS TEAC 05674, 04032 i 05200

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05674/2018/00/00 del 18/09/2019 – TEAC LGT. Sol·licitud de rectificació d’autoliquidació que reitera mateix motiu invocat en una sol·licitud de rectificació anterior desestimada. Inadmissibilitat. Criteri: Les sol·licituds…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies