RESOLUCIÓ TEAC 00/04253 – MODEL 720

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat recentment la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04253/2016/00/00 del 16/01/2019 – TEAC Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini…

RESOLUCIONS TEAR 00081 (extemporaneïtat provisió de constrenyiment) 05339 (indemnització cessament membre Consell Administració) i 00290 (model 720)

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat recentment les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00081/2017/00/00 del 24/04/2019 – TEAC Procediment de recaptació. Es qüestiona la validesa d’una providència de constrenyiment dictada i notificada amb anterioritat a la interposició…

RESOLUCIÓ TEAC 00529, de 14-02-19 – MODEL 720

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica, amb aquesta mateixa data, la següent Resolució i Criteris, de particular importància en relació amb el Model 720:   Criteri 1 de la resolució 00/00529/2016/00/00 del 14/02/2019 – TEAC Liquidació de guany de patrimoni no justificat…

RESOLUCIÓ TEA 06906

La Base de Dades dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica la següent Resolució d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/06906/2013/00/00 del 20/02/2019 – TEAC IVA. Aplicabilitat del règim especial de les agències de viatges a les agències majoristes quan actuïn en nom propi. No deducibilidad de les quotes suportades pels…

RESOLUCIONS TEA 03295, 07041, 02398 i 06094

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03295/2016/00/00 del 09/04/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Despeses no deduïbles. Retribucions als administradors. Requisits per a la seva deduïbilitat. Criteri:  La deduïbilitat de les retribucions…

RESOLUCIONS TEAC 01280 i 00110

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01280/2019/00/00 del 23/04/2019 – TEAC Procediment inspector. Execució de resolucions que ordenen la retroacció d’actuacions inspectores per vicis formals. Còmput del termini per executar la resolució….

RESOLUCIONS RELEVANTS TEAR – A 6-05-19

Es remet nou document recopilativo de les Resolucions rellevants emeses pels TEAR al llarg de 2018, recollides en la nova base de dades de doctrina i criteris dels tribunals econòmics administratius. Per a més claredat, s’assenyala, en les noves resolucions que s’incorporen i la relació el 6-05-19.

RESOLUCIONS TEA 03419, 00341 i 05355

La Base de Dades de Doctrica i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03419/2018/00/00 del 11/03/2019 – TEAC Aplicació de l’anàlisi històrica-normatiu de la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, contingut en la resolució R.G. 7195-2016, dictada pel…

RESOLUCIONS TEAR SOBRE IRPF

Es remet una selecció de Resolucions rellevants d’alguns TEAR en relació amb IRPF:

RESOLUCIÓ TEA 00/02219/2016, criteris 1 al 5

La Base de Dades dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/02219/2016/00/00 del 20/02/2019 – TEAC Tràfic exterior. Valor en duana. Cànon. Requisits perquè el seu import s’adicione al preu de les mercaderies. Criteri:  Perquè l’import del cànon s’adicione al preu de…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies