RESOLUCIÓ TEAC 06054

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06054/2017/00/00 del 14/05/2019 – TEAC Impost sobre Societats. La consideració de la compensació de bases imposables negatives com “opció. Termini per exercitar-la. Declaració extemporània. Criteri:  La…

RESOLUCIONS TEAC 03337, 05969 i 04696

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03337/2018/00/00 del 14/05/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Incidència de les valoracions realitzades per l’Administració a efectes d’altres tributs. Principi d’unicitat davant Principi d’estanqueïtat. Criteri:  Seguint…

RESOLUCIONS RELLEVANTS TEAR – DOCUMENT RECOPILATIVO A 30-05-19

Es remet document recopilatiu, a 30-05-19, de les Resolucions qualificades com a rellevants, publicades per diferents TEAR i recollides en la Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA):

RESOLUCIÓ TEAC 01036/2015

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01036/2015/00/00 del 20/11/2018 – TEAC IVA. Subjecció. Deduccions. Lliurament de punts en campanya de fidelització de clients. Casos de subjecció i de no subjecció a l’impost….

RESOLUCIONS TEAC 00214 i 05939

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat, amb aquesta mateixa data, les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00214/2017/00/00 del 23/04/2019 – TEAC Tràfic exterior. Contingents aranzelaris. Certificats d’importació. CERTIFICATS AGRIM. Intransmisibilidad dels drets derivats de determinats certificats d’importació….

RESOLUCIÓ TEAC 00/04253 – MODEL 720

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat recentment la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04253/2016/00/00 del 16/01/2019 – TEAC Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini…

RESOLUCIONS TEAR 00081 (extemporaneïtat provisió de constrenyiment) 05339 (indemnització cessament membre Consell Administració) i 00290 (model 720)

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat recentment les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00081/2017/00/00 del 24/04/2019 – TEAC Procediment de recaptació. Es qüestiona la validesa d’una providència de constrenyiment dictada i notificada amb anterioritat a la interposició…

RESOLUCIÓ TEAC 00529, de 14-02-19 – MODEL 720

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica, amb aquesta mateixa data, la següent Resolució i Criteris, de particular importància en relació amb el Model 720:   Criteri 1 de la resolució 00/00529/2016/00/00 del 14/02/2019 – TEAC Liquidació de guany de patrimoni no justificat…

RESOLUCIÓ TEA 06906

La Base de Dades dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica la següent Resolució d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/06906/2013/00/00 del 20/02/2019 – TEAC IVA. Aplicabilitat del règim especial de les agències de viatges a les agències majoristes quan actuïn en nom propi. No deducibilidad de les quotes suportades pels…

RESOLUCIONS TEA 03295, 07041, 02398 i 06094

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03295/2016/00/00 del 09/04/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Despeses no deduïbles. Retribucions als administradors. Requisits per a la seva deduïbilitat. Criteri:  La deduïbilitat de les retribucions…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies