RESOLUCIONS TEAC 01994 i 02406

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 01994/2016/00/00 del 11/03/2019 mpost sobre Societats. Deduccions per esdeveniments d’especial interès públic. Càlcul del límit a la deducció. Donacions efectuades al llarg de tota la durada del programa….

RESOLUCIÓ TEAC 01545

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica la següent RESOLUCIÓ d’interès:   Criteri 1 de la resolució 01545/2017/00/00 del 26/02/2019 Procediment de recaptació. Inexistència de motius d’oposició contra la diligència d’embargament regulats en el 170.3 LGT. Segona sol·licitud de suspensió presentada en el termini de…

RESOLUCIONS TEAC 01172 i 00459

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica, amb data 8-03-19, les següents Resolucions d’interès, ambdues relatives al Procediment de recaptació. Notificació de l’arxiu de la sol·licitud d’ajornament per manca d’atenció al requeriment d’esmena:   Criteri 1 de la resolució 01172/2016/00/00 del 26/02/2019 Procediment recaptatori: Falta…

RESOLUCIÓ TEAC 05214

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), ha publicat, recentment, la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 05214/2016/00/00 del 30/10/2018 Procediment de recaptació. Declaració de responsabilitat. Exigència del deute al derivat responsable amb la reducció aplicable per conformitat atorgada pel deutor principal. Criteri: …

RESOLUCIONS TEAC 09213 I 09392

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 09213/2015/00/00 del 29/01/2019 IIEE. Impost especial sobre el carbó. Base imposable. Poder energètic. Poder calorífic Superior / Inferior. Criteri:  El concepte “poder energètic del carbó”, a efectes de…

RESOLUCIONS TEAC 00217 i 09398

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00217/2018/00/00 del 26/02/2019  Procediment de recaptació. Compensació d’ofici. Crèdits contra la massa. Criteri:  1.- La prohibició d’execucions prevista en l’art. 55 de la Llei 22/2003, de 9 de…

RESOLUCIÓ TEAC 08691

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica, amb aquesta data, la següent Resolució d’interès, de 12-12-18:   Criteri 1 de la resolució 08691/2015/00/00 del 12/12/2018 Procediment econòmic-administratiu. Qüestió de competència. Acumulació de reclamacions en la impugnació contra la liquidació i la sanció. La no acumulació…

BOE 2 i 5-03-19

El BOE de dissabte, 2-03-19, publica les següents disposicions d’interès:   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Codi Penal Llei Orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles de motor o…

RESOLUCIONS TEAC 04829 i 06507

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 04829/2017/00/00 del 14/02/2019 Requeriment d’informació dirigit per l’AEAT al Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Lobregat, referit amb caràcter concret als informes o dictàmens emesos pel Col·legi d’Advocats…

RESOLUCIONS TEAC 06257 -criteris 1 i 2- i 04860

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 06257/2017/00/00 del 19/02/2019 Procediment inspector. Còmput del termini màxim de durada de dotze mesos. Canvi de criteri Criteri:  El termini de 12 mesos fixat en l’article 150.1 de…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies