RESOLUCIONS TEAC 09251 i 03934

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/09251/2015/00/00 del 15/07/2019 – TEAC IVA. Quotes suportades no deduïbles. Entrades a espectacles i serveis de caràcter recreatiu. Atencions a clients, assalariats o terceres persones. Criteri:  No…

RESOLUCIONS TEAC 01142, 01302 i 05156

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01142/2016/00/00 del 15/07/2019 – TEAC IVA. Règim especial del grup d’entitats. Termini per comunicar l’opció per l’aplicació del règim especial. Criteri:  L’entitat dominant ha de comunicar…

RESOLUCIONS TEAC 03388, 01185, 01278 en unificació de criteri

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03388/2016/00/00 del 27/06/2019 – TEAC Procediment de recaptació. Diligències d’embargament. Especificació d’interessos de demora i costes. Criteri:  Les quantitats consignades en concepte d’interessos de demora i…

RESOLUCIONS TEAC 05675 en unificació de criteri, 05223 i 05315, criteris 1, 2 i 3, en unificació de criteri

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès   Criteri 1 de la resolució 00/05675/2018/00/00 del 25/06/2019 – TEAC Estimació parcial de recurs de reposició per motius substantius. Incorporació al mateix acord de resolució del recurs de reposició de la…

RESOLUCIONS TEA 05052/2017, 06504 i 05890

La Base de Dades de Criteris i Resolucions dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05052/2017/00/00 del 11/06/2019 – TEAC IRPF. Recurs d’alçada ordinari interposat per Director de Departament: no cal plantejar pretensions diferents de les plasmades per l’Administració en els…

IS – RESOLUCIONS TEAC I TEAR (des de 11-09-14 a 14-05-19)

Es remet document recopilatiu amb una relació de RESOLUCIONS i CRITERIS quant a l’IMPOST SOBRE SOCIETATS, publicades a la Base de Dades dels Tribunals Econòmic Administratius, recollint Resolucions del TEAC i algunes Resolucions qualificades com a rellevants dictades per determinats TEAR. El document inclou les Resolucions publicades a la base…

RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00728/2016/00/00 del 23/04/2019 – TEAC IVA. Vehicles per a ser utilitzats per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Tipus reduït. Requisit del reconeixement previ del dret…

RESOLUCIÓ TEAC 06054

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06054/2017/00/00 del 14/05/2019 – TEAC Impost sobre Societats. La consideració de la compensació de bases imposables negatives com “opció. Termini per exercitar-la. Declaració extemporània. Criteri:  La…

RESOLUCIONS TEAC 03337, 05969 i 04696

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03337/2018/00/00 del 14/05/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Incidència de les valoracions realitzades per l’Administració a efectes d’altres tributs. Principi d’unicitat davant Principi d’estanqueïtat. Criteri:  Seguint…

RESOLUCIONS RELLEVANTS TEAR – DOCUMENT RECOPILATIVO A 30-05-19

Es remet document recopilatiu, a 30-05-19, de les Resolucions qualificades com a rellevants, publicades per diferents TEAR i recollides en la Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA):

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies