RESOLUCIONS TEAC 01397, 06451 i 03182

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01397/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Règim FEAC (fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors)….

RESOLUCIONS TEAC 04858, 02752 i 02802

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04858/2016/00/00 del 21/11/2019 – TEAC IVA. Deduccions. Quotes suportades considerades no deduïbles en resolució administrativa ferma. No possibilitat de deducció en un altre període de les…

RESOLUCIONS TEAC 00018, 00185 i 00072

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00018/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC IRPF. Reserva per a inversions a Canàries (RIC) .- Béns aptes per a la seva materialització. Materialització adquirint immobles que es…

RESOLUCIÓN TEAC 06451, criterios 1 y 2

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06451/2017/00/00 del 10/09/2019 – TEAC Impost sobre Societats. Operacions vinculades. Tipicitat de el règim sancionador de l’article 16.10 TRLIS. No aplicació retroactiva. Criteri: No resulta aplicable…

RESOLUCIONS TEAR CATALUNYA 07179 i 08410

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica les següents referències d’interès:   Criteri 1 de la resolució 08/07179/2015/00/00 del 14/05/2019 – TEAR de Catalunya IRPF. Exempcions. Treballadors desplaçats. Criteri: Procedeix l’aplicació de l’art. 7p) LIRPF en el supòsit d’un pilot de línies aèries…

RESOLUCIONS TEAC 02147 i TEAR BALEARS 01905

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions: Criteri 1 de la resolució 00/02147/2016/00/00 del 15/07/2019 – TEAC Termini de prescripció de el dret a instar l’execució de les resolucions emeses pels tribunals economicoadministratius. Aplicació de les regles de prescripció de…

RESOLUCIONS TEAC 00899 i 02847

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/00899/2016/00/00 del 11/03/2019 – TEAC IRPF. Exempció indemnització per acomiadament o cessament de l’treballador. Requisit: desvinculació real i efectiva de l’empresa. Criteri: En el cas d’un treballador…

RESOLUCIONS TEAC 04746, 05661 i 03167

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04746/2017/00/00 del 08/10/2019 – TEAC Assumpte: Requeriment d’Informació de l’AEAT a obligat tributari domiciliat a Navarra. Competència Criteri: La ONIF és competent per efectuar un requeriment…

RESOLUCIONS TEAC 08888, criteris 1 i 2, 09776 i 00582

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/08888/2015/00/00 del 15/10/2019 – TEAC IVA. Contracte d’assegurances entre grup bancari i grup assegurador amb contracte d’exclusivitat. Compromís de l’banc de no vendre assegurances d’altres companyies…

RESOLUCIÓ TEAC 04869

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica, amb aquesta data, la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04869/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC IRPF. Règim especial de fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors (FEAC). Determinació de si és motiu…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies