RESOLUCIONS TEAC 09426 i 01801

Amb data 14 de novembre de 2018, la base de dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica les Següents Resolucions:   Criteri 1 de la resolució 09426/2015/00/00 del 06/11/2018 Impost sobre Societats. Data que cal considerar per entendre materialitzada la inversió consistent en la compra de títols en…

RESOLUCIONES TEAC 00109, 01047, 02203 i 02685

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica, en aquesta data, les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00109/2017/00/00 del 25/10/2018 Tràfic exterior. Deute Duanera. Comprovació a posteriori. Procedència del procediment de verificació de dades per a regularitzar el deute duaner després d’haver-se…

RESOLUCIONS TEAC 02433, 03972 i 00996

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica amb aquesta mateixa data les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 02433/2017/00/00 del 06/11/2018 Recurs d’alçada per a la unificació de criteri. Declaració Tributària Especial. Procediment de rectificació d’autoliquidacions. Determinar si és possible o no…

RESOLUCIÓ TEAC 04662

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica la següent Resolució d’interès: Criteri 1 de la resolució 04662/2015/00/00 del 16/10/2018 Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% per transmissió mortis causa d’empresa individual. Requisit relatiu al grup de parentiu. Criteri:  A l’efecte de l’Impost sobre…

RESOLUCIONES TEAC 05175, 07330, 08518 i 05757

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 05175/2015/00/00 del 16/10/2018 Actes Jurídics Documentats. Base imposable. Declaració d’obra nova. Remissió del Tribunal Suprem a la base imposable de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Benefici…

RESOLUCIONS TEAC 01042, 04228 i 06763

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 01042/2015/00/00 del 15/10/2018 Procediment d’Inspecció. Actes de conformitat. Notificació a l’interessat de l’Acord de l’òrgan competent ordenant completar actuacions. Criteri:  Només cal el primer intent de notificació de…

RESOLUCIONS TEAC 07336 i 00043

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 07336/2015/00/00 del 15/10/2018 Impost sobre Societats. Deducció per despeses de publicitat i propaganda dels programes de suport a esdeveniments d’excepcional interès públic. Naturalesa essencial del termini de sol·licitud…

SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPREM SOBRE DESPESES HIPOTECA

Es remet, en annex, la recent Sentència de Tribunal Suprem sobre despeses en hipoteques:

PUBLICACIÓ RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 06530/2014/00/00 del 19/04/2018 IVA. IVA deduïble. Obsequis a clients. No deduïbilitat de l’IVA suportat en entrades de futbol. Criteri:  L’IVA suportat per a entrades a un camp de futbol…

RESOLUCIÓ TEAC 02766

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica, amb aquesta mateixa data, la següent Resolució d’interès: Criteri 1 de la resolució 02766/2015/00/00 del 19/06/2018 IVA. Registre d’operadors intracomunitaris (ROI). Procediment de baixa definitiva en el Registre, d’acord amb el que disposa l’Art. 144 del RGIT. Caducitat….

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies