IVA – Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS-IVA-2019, la següent informació respecte al Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) 79/2012, publicat en el DOUE de 3-07-19.   Modificació del Reglament d’Execució (UE) nº 79/2012…

Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries – web AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 15-07-19, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès: 15-07-19 Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries Preguntes freqüents. INFORMA Importar un vehicle de països tercers i canvi de residència Si arriba a Canàries procedent…

ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE SOCIETATS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, una actualització del MANUAL DE SOCIETATS:   10-07-19 Actualització Manual de Societats Al Manual Pràctic de l’Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5è Liquidació de l’Impost sobre Societats: Determinació de la base imposable, apartat 4t (pàgina 190)…

ACTUALITZACIÓ WEB AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació: 11-07-19 Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les Grans Empreses. Maig 2019. Informe de Maig (188 KB)   10-07-19 Certificats i subministraments de Renda 2018 Ja es poden sol·licitar certificats de Renda de l’exercici 2018. Així mateix,…

AEAT: CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat relatiu a COL·LABORADORS – FÒRUM D’ASSOCIACIONS I COL·LEGIS DE PROFESSIONALS TRIBUTARIS, els textos dels recentment aprovats CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES.   Codis de Bones Pràctiques Tributàries Codi de Bones Pràctiques d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris Codi de Bones Pràctiques de…

CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT AL JUNY DE 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les consultes incorporades en el Programa INFORMA durant el mes de JUNY de 2019, en relació amb l’IRPF, l’Impost sobre SOCIETATS i l’IVA.   IRPF – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de juny 141798-VOLUM D’INGRESSOS. VENDA TABAC MÀQUINA EXPENEDORA Per a la…

PORTAL SOCIETATS 2018

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica al Portal de SOCIETATS 2018 Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Sociedades/_comp_Sociedades.shtml   Entre els continguts del Portal, figura un apartat dedicat a INFORMACIÓ GENERAL amb els següents elements:   Períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2018 Qüestions bàsiques de l’impost Esquema general de liquidació (254 KB)…

NOTES DE PREMSA DE L’AEAT: TANCAMENT CAMPANYA IRPF 2018 I CODI DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les següents NOTES DE PREMSA:   04-07-2019 L’Agència Tributària ha tornat 7.487.000 d’euros a més de 11,3 milions de contribuents després del tancament de la campanya   03-07-2019 L’Agència Tributària i representants dels assessors fiscals s’aproven els codis de bones pràctiques tributàries

WEB AEAT – NOVETATS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, els següents continguts incorporats darrerament: 20-06-19 Estadística per partides de l’IVA 2018 19-06-19 Termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE 18-06-19 Estadístiques de matriculacions (maig 2019) 11-06-19 Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les Grans Empreses. Abril 2019

IMPOST SOCIETATS – RELACIÓ DE CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT – 2018-2019

Es remet document recopilatori amb la relació de consultes sobre l’Impost de Societats publicades, fins a la data, en el Programa INFORMA de l’AEAT al llarg de 2018 i 2019.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies