SENTÈNCIA TS Nº 479/2019 – REQUERIMENTS D’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ

Es remet el text de la Sentència del TS, Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu, núm. 479/2019, de 8-04-19 El TS fixa com a doctrina que els requeriments d’obtenció d’informació dirigits als obligats tributaris i relatius al compliment de les seves pròpies obligacions tributàries no suposa l’inici d’un…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – JUNY 2019

S’adjunta document elaborat, amb caràcter recopilatori, en relació amb les CONSULTES VINCULANTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS (DGT), quant a l’IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF), corresponents al període JUNY – 2019, i publicades amb data 25-07 -19. (Fuente: http://petete.minhafp.gob.es/consultas/) Com en ocasions anteriors, en el document s’inclou: Enllaç…

IVA – Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS-IVA-2019, la següent informació respecte al Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) 79/2012, publicat en el DOUE de 3-07-19.   Modificació del Reglament d’Execució (UE) nº 79/2012…

Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries – web AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 15-07-19, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès: 15-07-19 Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries Preguntes freqüents. INFORMA Importar un vehicle de països tercers i canvi de residència Si arriba a Canàries procedent…

PROJECTE ORDRE MODEL 140 – DAMA

El web del Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es) publica, en l’apartat PARTICIPACIÓ PÚBLICA – NORMES EN TRAMITACIÓ, el següent Projecte d’Ordre:   Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el model 140, de sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció per maternitat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Enllaç: http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto-OM-DAMA-Observaciones.pdf…

ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE SOCIETATS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, una actualització del MANUAL DE SOCIETATS:   10-07-19 Actualització Manual de Societats Al Manual Pràctic de l’Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5è Liquidació de l’Impost sobre Societats: Determinació de la base imposable, apartat 4t (pàgina 190)…

ACTUALITZACIÓ WEB AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació: 11-07-19 Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les Grans Empreses. Maig 2019. Informe de Maig (188 KB)   10-07-19 Certificats i subministraments de Renda 2018 Ja es poden sol·licitar certificats de Renda de l’exercici 2018. Així mateix,…

AEAT: CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat relatiu a COL·LABORADORS – FÒRUM D’ASSOCIACIONS I COL·LEGIS DE PROFESSIONALS TRIBUTARIS, els textos dels recentment aprovats CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES.   Codis de Bones Pràctiques Tributàries Codi de Bones Pràctiques d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris Codi de Bones Pràctiques de…

CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT AL JUNY DE 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les consultes incorporades en el Programa INFORMA durant el mes de JUNY de 2019, en relació amb l’IRPF, l’Impost sobre SOCIETATS i l’IVA.   IRPF – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de juny 141798-VOLUM D’INGRESSOS. VENDA TABAC MÀQUINA EXPENEDORA Per a la…

PORTAL SOCIETATS 2018

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica al Portal de SOCIETATS 2018 Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Sociedades/_comp_Sociedades.shtml   Entre els continguts del Portal, figura un apartat dedicat a INFORMACIÓ GENERAL amb els següents elements:   Períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2018 Qüestions bàsiques de l’impost Esquema general de liquidació (254 KB)…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies