NOU PORTAL DECLARACIONS INFORMATIVES AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès: 12-11-18 Declaracions informatives 2018   Declaracions informatives 2018 Es publica el portal “Declaracions informatives 2018” que recull les principals novetats de la campanya. El portal s’anirà actualitzant amb la inclusió de nous continguts informatius. La presentació de declaracions…

RESOLUCIONES TEAC 00109, 01047, 02203 i 02685

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica, en aquesta data, les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00109/2017/00/00 del 25/10/2018 Tràfic exterior. Deute Duanera. Comprovació a posteriori. Procedència del procediment de verificació de dades per a regularitzar el deute duaner després d’haver-se…

RESOLUCIONS TEAC 02433, 03972 i 00996

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica amb aquesta mateixa data les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 02433/2017/00/00 del 06/11/2018 Recurs d’alçada per a la unificació de criteri. Declaració Tributària Especial. Procediment de rectificació d’autoliquidacions. Determinar si és possible o no…

RDL 17/2018 – MODIFICACIÓ TRLITP i AJD

El BOE de divendres, 9 de novembre de 2018, publica la següent disposició d’interès:   Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Reial Decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions…

CONSULTES PROGRAMA “INFORMA” AEAT – OCTUBRE 2018 – IRPF, IS i IVA

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 6-11-18, les següents NOVETATS incorporades al Programa INFORMA, en relació amb l’IRPF, l’IS i l’IVA.   IRPF 134840 PRESTACIÓ PER MATERNITAT PERCEBUDA DE LA SEGURETAT SOCIAL La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 ha establert que la prestació per…

CRIPTOMONEDES – AVANTPROJECTE LLEI ANTIFRAU, CONSULTES TRIBUTÀRIES I INFORMES CNMV i BANC D’ESPANYA

L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL, DE TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES (UE) 2016/1164, DEL CONSELL, DE 12 DE JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN NORMES CONTRA LES PRÀCTIQUES D’ELUSIÓ FISCAL QUE INCIDEIXEN DIRECTAMENT AL FUNCIONAMENT DEL MERCAT INTERIOR, I 2017/1852, DEL CONSELL DE 10…

MODEL 720 – CONSULTES VINCULANTS DGT

En el període 1-06-18 a 31-10-18, s’han publicat les següents Consultes Vinculants de la DGT, respecte del model 720, de declaració de béns i drets a l’estranger:   V2351-18, de 20/08/2018 Titular de valors a l’estranger que en l’exercici corresponent a l’2012, va presentar la declaració informativa per un valor…

IMPOST SOCIETATS – CONSULTES DGT AGOST I SETEMBRE 2018

Amb data 30-10-18, el web del Ministeri d’Hisenda  (www.hacienda.gob.es) publica les Consultes tributàries contestades durant el mes de setembre de 2018 per la Direcció General de Tributs En annex, es remet document recopilativo de les Consultes tributàries relatives a l’IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS), corresponents al període d’AGOST i SETEMBRE de 2018…

BOE 31-10-18

El BOE de 31-10-18 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos especials Ordre HAC / 1147/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les normes de desplegament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials aprovat pel Reial Decret…

WEB AEAT – INFORME RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA i RESULTATS IVA-2017

La web de la AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, con fecha 30-10-18, en el apartado NOVEDADES, la siguiente documentación de interés:   Novedades 30-10-18 Informe de Recaudación Tributaria (septiembre 2018) Septiembre Informe de Septiembre Cuadros estadísticos de Septiembre   30-10-18 Resultats econòmics i tributaris en l’Impost sobre el Valor Afegit (2017) Documentació…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies