NOVETATS PROGRAMA INFORMA AEAT MARÇ

El web de l’AEAT publica les CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA durant el MES DE MARÇ 2018, en els respectius apartats de NOVETATS de

IRPF (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2018/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_marzo.shtml

IMPOST SOBRE SOCIETATS

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Novedades_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_publicadas_en_2018/Novedades_introducidas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_MARZO.shtml

IVA

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2018__Normas_publicadas/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_marzo.shtml

Els enllaços i continguts són els següents:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Novetats introduïdes en el INFORMA durant el mes de MARÇ

En el cas que un contribuent percebi una pensió de l’estranger que no superi els 1.500 euros anuals, no hi ha obligació de declarar per aquesta sempre que la suma total dels rendiments del treball no superi els 22.000 euros.

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Novetats introduïdes en el INFORMA durant el mes de MARÇ

Quan la quantia dels ajuts rebuts per a finançar un projecte d’investigació excedeix de l’import de les despeses incorregudes en el mateix, la base de la deducció serà zero, de manera que no hi haurà dret a aplicar la deducció. L’anterior és aplicable amb independència que en algun dels exercicis del projecte la quantia ingressada per les ajudes reconegudes sigui inferior a l’import de les despeses efectivament incorregudes en aquest període.

Les bases imposables negatives generades per la societat absorbida, en una fusió per absorció, no podran ser compensades per la societat absorbent, en el cas que no sigui aplicable el règim especial previst en el capítol VII del títol VII LIS.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Novetats publicades al INFORMA durant el mes de març

Existència d’establiment permanent en el cas d’una empresa canària que rep serveis logístics d’empresa establerta en el territori d’aplicació de l’impost.

Consideració d’establiment permanent al territori d’aplicació de l’IVA d’un immoble llogat per propietari persona física resident a país tercer.

Consideració d’activitat accessòria o bé d’existència de sectors diferenciats per a una empresa de compravenda de vehicles que realitzarà activitats d’intermediació financera i asseguradora.

Possibilitat d’aplicar l’exempció prevista per als lliuraments de vehicles vinculats al règim d’importació temporal en el cas d’una entitat que se’ls ven a clients no residents al territori duaner, els quals els adquireixen acollint-se al règim de matrícula turística.

Existència d’establiment permanent en el cas d’una empresa no establerta en el TAI que arrenda un magatzem logístic a Espanya, intervenint aquest en nom i per compte de l’empresa en diferents operacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies