CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT GENER 2018: IVA

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de gener 2018, les següents consultes en l’IVA: 140303- FACTURACIÓ. SII. APLICACIÓ: ÀMBIT SUBJECTIU. ACTIVITATS EXEMPTES Obligatorietat de complir amb el subministrament immediat d’informació per a una entitat que realitza prestacions de serveis sanitaris subjectes i exemptes de l’IVA. 140302-…

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT GENER 2018: IMPOST SOCIETATS

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de gener, les següents consultes en l’Impost sobre Societats: 140230-RÈGIMS ESPECIALS. FUSIONS, ESCISIONS, APORTACIONS D’ACTIUS I BESCANVI DE VALORS. APORTACIÓ D’ACCIONS Si es compleixen tots i cadascun dels requisits que preveu l’article 87.1c) LIS l’aportació d’accions o participacions socials per…

RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00776/2015/00/00 del 16/01/2018 Impost sobre societats. Comprovació de la situació tributària d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). Abast de la legitimitat dels socis partícips per a impugnar. – El dret…

PUBLICACIÓ RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC publica les següents Resolucions d’interès Criteri 1 de la resolució 05673/2017/00/00 del 16/01/2018 Contracte de compravenda sotmès a condició suspensiva, no existint traditio o lliurament de la possessió de les finques. Diferència amb el contracte d’opció de compra. Qualificació i…

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT: IRPF

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de desembre, les següents consultes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 140211 SALARIS PERCEBUTS DE FOGASA: IMPUTACIÓ TEMPORAL Per determinar la imputació temporal dels pagaments realitzats per FOGASA en concepte de salaris impagats per l’empresari es distingiran…

MODIFICACIONS A LA DECLARACIÓ DEL RESUM ANUAL DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L’IRPF

El BOE del dissabte 18 de novembre, s’ha publicat l‘Ordre HFP / 1106/2017, de 16 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball…

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2017

Finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies, la Secretaria d’Estat de Funció Pública ha publicat avui la resolució amb la relació provisional d’admesos i exclosos, la composició del Tribunal, i la data i lloc de celebració de les proves d’aptitud obertes per a la obtenció del títol professional de…

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

El BOE de dissabte ha publicat una modificació de l’article 285.2 de la llei de societats de capital, per tal de deixar fora de tot dubte qualsevol interpretació que fa a la possibilitat de modificar el domicili social dins del territori nacional des de l’òrgan d’administració, sense necessitat de sotmetre-ho…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies