MODIFICACIONS A LA DECLARACIÓ DEL RESUM ANUAL DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L’IRPF

El BOE del dissabte 18 de novembre, s’ha publicat l‘Ordre HFP / 1106/2017, de 16 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.

BOE-A-2017-13279

 

Les modificacions més destacades són les següents:

– En els nous dissenys del model 190 s’inclou un nou camp «Correu electrònic de la persona amb qui relacionar-se» del Tipus de registre 1: «Registre de Declarant», per consignar una adreça de correu electrònic.

– Es manté la modificació relativa a l’obligació de consignar al model 190 totes les beques exemptes conceptuades com a tals en l’article 7.j) de la LIRPF.

– S’introdueixen en el model 190 nous camps per diferenciar entre prestacions dineràries i en espècie, tant derivades d’incapacitat laboral com no.

La disposició final única de l’Ordre (Entrada en vigor), estableix que entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOE (el 20 de novembre, per tant), i serà d’aplicació, per primera vegada, per a la presentació de les declaracions anuals corresponents a 2017 que es presentaran en 2017, excepte en el cas del model 347, en assenyalar que “Tot i això, el que disposa l’article cinquè entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i serà d’aplicació a la declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347, de l’exercici 2018 i següents. “

– S’introdueix, en la part no dispositiva de l’Ordre, una nova justificació respecte de l’avenç i homogeneïtzació de terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347:

“Un dels principals objectius de l’Agència Tributària és el de facilitar als contribuents l’emplenament de les seves declaracions tributàries, i en el cas que aquestes resultin a retornar, efectuar, en la mesura del possible, com més aviat aquesta devolució. Aquest objectiu assoleix la seva màxima expressió en el cas de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Així, en les pròximes campanyes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Administració Tributària té previst anticipar el termini de presentació de l’autoliquidació per aquest impost, amb la finalitat que els contribuents puguin sol·licitar i obtenir la seva devolució més aviat possible. Per això és imprescindible que l’Administració Tributària disposi de la informació que proporcionen els models 171, 184, 345 i 347 el més aviat possible, per a això s’anticipa en aquesta ordre ministerial el termini per a la seva presentació al 31 de gener, si bé l’entrada en vigor de la modificació del termini de presentació del model 347 es posposa fins l’1 de gener de 2018, i és aplicable per tant a la declaració anual d’operacions amb terceres persones de l’exercici 2018, a presentar en 2019. d’aquesta manera, es podran depurar les dades i realitzar les proves necessàries per detectar errors i omissions, i poder oferir als contribuents el seu esborrany de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o les seves dades fiscals, amb més anticipació.

Aquesta anticipació comporta un desplaçament dels terminis de presentació de les esmentades declaracions informatives al mes de gener, però no suposa l’increment de les obligacions formals, que seguirien sent les mateixes. I això amb vista a la consecució d’un objectiu superior, el que els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les declaracions llancin un resultat a retornar puguin presentar i obtenir aquesta devolució al més aviat possible.

Per facilitar la presentació d’aquestes declaracions informatives, l’Agència Tributària posarà a disposició dels contribuents, en la propera campanya de presentació, formularis informàtics dels models 347 i 184, que facilitaran en gran mesura l’emplenament de les mateixes, en requerir menys coneixements tècnics i informàtics que els programes d’ajuda utilitzats fins ara.”

Al següent document es pot trobar la comparativa de les redaccions del Projecte d’Ordre, el text definitiu de l’Ordre i les normes modificades:

 

 

ORDEN MODELOS 190 171 184 345 Y 347 - NOVIEMBRE 2017

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies