CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT: IRPF

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de desembre, les següents consultes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

 • 140211 SALARIS PERCEBUTS DE FOGASA: IMPUTACIÓ TEMPORAL
  Per determinar la imputació temporal dels pagaments realitzats per FOGASA en concepte de salaris impagats per l’empresari es distingiran dos supòsits en funció de si existeix o no un litigi sobre el dret a percebre aquestes retribucions.
 • 140216 BANCO POPULAR: OBLIGACIONISTES QUE ACCEPTIN BONS
  L’amortització de les obligacions del Banco Popular genera un rendiment del capital mobiliari negatiu. El lliurament de bons de fidelització als obligacionistes genera un rendiment de capital mobiliari pel seu valor normal de mercat, sotmès a ingrés a compte que és repercutit a l’adquirent, que s’integrarà en la base imposable de l’estalvi, el que possibilita la compensació del rendiment negatiu anterior.
 • 140217 BANCO POPULAR: OBLIGACIONISTES QUE NO ACCEPTIN BONS
  L’amortització de les obligacions del Banco Popular genera un rendiment del capital mobiliari negatiu i es computa per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d’adquisició dels títols, a integrar en la base imposable de l’estalvi.
 • 140218 BANCO POPULAR: ACCIONISTES QUE ACCEPTIN BONS
  L’amortització de les accions del Banco Popular genera una pèrdua patrimonial derivada de la transmissió. El lliurament dels bons de fidelització als accionistes genera un valor de mercat de les noves obligacions a integrar en la base imposable de l’estalvi, que possibilita la compensació de la pèrdua patrimonial anterior.
 • 140219 BANCO POPULAR: ACCIONISTES QUE NO ACCEPTIN BONS
  L’amortització de les accions del Banco Popular genera una pèrdua patrimonial derivada de la transmissió i l’import és la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d’adquisició pagat per l’adquirent, a integrar en la base imposable de l’estalvi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies