COM SER GESTOR ADMINISTRATIU

Per adquirir la condició de Gestor Administratiu es requereix:

  • Ser espanyol o estranger resident a Espanya de país que concedeixi reciprocitat de títols i categories.
  • Ser major d’edat.
  • No haver estat condemnat a penes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques.
  • Superar les proves d’accés que s’exigeixin o el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa, reconegut per el Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya.
  • Sol·licitar el títol de gestor administratiu.
  • Estar incorporat a qualsevol dels Col·legis Professionals de Gestors Administratius.

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2017

Finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies, la Secretaria d’Estat de Funció Pública ha publicat avui la resolució amb la relació provisional d’admesos i exclosos, la composició del Tribunal, i la data i lloc de celebració de les proves d’aptitud obertes per a la obtenció del títol professional de gestor administratiu.

Els llistats i la publicació de la Secretaria d’Estat se poden consultar a la pàgina web del Consell General. Els aspirants exclosos disposen d’un termini de quinze dies hàbils per reclamar davant el Consell.

Les proves se celebraran el dissabte 18 de novembre a les 10:00 hores a la seu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de les Illes Balears (C / Parellades, 12, Palma de Mallorca).

Tribunal del jurat: El Tribunal de les proves estarà integrat pels següents membres: en qualitat de president, Fernando Jesús Santiago Ollero, president del Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya i del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Madrid; com a vocals: José Pérez de las Bacas y Vacas, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Múrcia; Isabel María Motas Ortega, presidenta del Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Albacete, i Alfredo González Gómez i Maria Jesús Utrilla Utrilla, del Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat, i com a secretari Alfonso Lluzar López de Briñas, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies