IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE BALEARS

Al servei dels col·legiats des de 1969

Accions Formatives

Cursos d’interés per als nostres col·legiats

Defensa de la professió

Protecció dels interesos dels gestors administratius

Documentació d’interés

Servei de documentació i assessoria per als nostres col·legiats

Convenis amb entitats

Beneficis d’organismes i empreses per als nostres col·legiats

Qui Som

Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí. El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nou seu col·legial amb la presencia del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos profesionals dels col·legiats i la seva preparació técnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l’actualitat amb 172 exercents.

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT GENER 2018: IVA

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de gener 2018, les següents consultes en l’IVA: 140303- FACTURACIÓ. SII. APLICACIÓ: ÀMBIT SUBJECTIU. ACTIVITATS EXEMPTES Obligatorietat de complir amb el subministrament immediat d’informació per a una entitat que realitza prestacions de serveis sanitaris subjectes i exemptes de l’IVA. 140302-…

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT GENER 2018: IMPOST SOCIETATS

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de gener, les següents consultes en l’Impost sobre Societats: 140230-RÈGIMS ESPECIALS. FUSIONS, ESCISIONS, APORTACIONS D’ACTIUS I BESCANVI DE VALORS. APORTACIÓ D’ACCIONS Si es compleixen tots i cadascun dels requisits que preveu l’article 87.1c) LIS l’aportació d’accions o participacions socials per…

RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00776/2015/00/00 del 16/01/2018 Impost sobre societats. Comprovació de la situació tributària d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). Abast de la legitimitat dels socis partícips per a impugnar. – El dret…

PUBLICACIÓ RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC publica les següents Resolucions d’interès Criteri 1 de la resolució 05673/2017/00/00 del 16/01/2018 Contracte de compravenda sotmès a condició suspensiva, no existint traditio o lliurament de la possessió de les finques. Diferència amb el contracte d’opció de compra. Qualificació i…

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT: IRPF

El PROGRAMA INFORMA de l’AEAT ha publicat, durant el mes de desembre, les següents consultes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 140211 SALARIS PERCEBUTS DE FOGASA: IMPUTACIÓ TEMPORAL Per determinar la imputació temporal dels pagaments realitzats per FOGASA en concepte de salaris impagats per l’empresari es distingiran…

MODIFICACIONS A LA DECLARACIÓ DEL RESUM ANUAL DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L’IRPF

El BOE del dissabte 18 de novembre, s’ha publicat l‘Ordre HFP / 1106/2017, de 16 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball…

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2017

Finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies, la Secretaria d’Estat de Funció Pública ha publicat avui la resolució amb la relació provisional d’admesos i exclosos, la composició del Tribunal, i la data i lloc de celebració de les proves d’aptitud obertes per a la obtenció del títol professional de…

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

El BOE de dissabte ha publicat una modificació de l’article 285.2 de la llei de societats de capital, per tal de deixar fora de tot dubte qualsevol interpretació que fa a la possibilitat de modificar el domicili social dins del territori nacional des de l’òrgan d’administració, sense necessitat de sotmetre-ho…

ES POT EXERCIR UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL O MERCANTIL SENSE ALTA AL RETA QUAN ES GUANYA MENYS DEL SMI?

Tot i que els clients solen tenir bastant clar que treballar comporta una alta en la Seguretat Social, hi ha una mena de llegenda urbana que complica el consell del gestor administratiu: és possible exercir un treball sense alta en RETA si l’activitat no genera ingressos que superin el SMI…

LLEI DE ILLES BALEARS, RELATIVA A LA COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del passat 31 de juliol, s’ha publicat la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges, amb entrada en…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies