BOE 7-01-19

El BOE de 7-01-19 publica la següent disposició d’interès:

 

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

Tributs. Gestió informatitzada
  • Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds de rectificació d’autoliquidació i s’aprova el document normalitzat per acreditar la representació per a la seva presentació per via telemàtica en nom de tercers.

Enllaços:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-189.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-189

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies