IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE BALEARS

Al servei dels col·legiats des de 1969

Accions Formatives

Cursos d’interés per als nostres col·legiats

Defensa de la professió

Protecció dels interesos dels gestors administratius

Documentació d’interés

Servei de documentació i assessoria per als nostres col·legiats

Convenis amb entitats

Beneficis d’organismes i empreses per als nostres col·legiats

Qui Som

Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí. El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nou seu col·legial amb la presencia del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos profesionals dels col·legiats i la seva preparació técnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l’actualitat amb 172 exercents.

CONSULTES DGT SOBRE MODEL 720

Es remet actualització del document elaborat en relació amb la relació íntegra de consultes de la Direcció General de Tributs sobre el model 720, de declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger. L’actualització es realitza a data 15-08-19 i incorpora les consultes emeses entre gener i juny de 2019.

BOE 19-08-19

El BOE de dilluns, 19-08-19, publica la següent Resolució d’interès: MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA Protecció de deutors hipotecaris Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica la llista d’entitats que han comunicat la seva adhesió al Codi de…

SENTÈNCIA TS Nº 479/2019 – REQUERIMENTS D’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ

Es remet el text de la Sentència del TS, Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu, núm. 479/2019, de 8-04-19 El TS fixa com a doctrina que els requeriments d’obtenció d’informació dirigits als obligats tributaris i relatius al compliment de les seves pròpies obligacions tributàries no suposa l’inici d’un…

FES-TE GESTOR ADMINISTRATIU 2019

Proves d’accés a la professió de gestor administratiu 2019 El Butlletí Oficial de l’Estat de 9 d’agost de 2019 publica la Resolució de la Secretaria d’Estat de la Funció Pública de 29 de juliol de 2019 que modifica la de 4 d’abril de 2019, per la qual es convoquen proves…

RESOLUCIONS TEAC 09251 i 03934

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00/09251/2015/00/00 del 15/07/2019 – TEAC IVA. Quotes suportades no deduïbles. Entrades a espectacles i serveis de caràcter recreatiu. Atencions a clients, assalariats o terceres persones. Criteri:  No…

RESOLUCIONS TEAC 01142, 01302 i 05156

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01142/2016/00/00 del 15/07/2019 – TEAC IVA. Règim especial del grup d’entitats. Termini per comunicar l’opció per l’aplicació del règim especial. Criteri:  L’entitat dominant ha de comunicar…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – JUNY 2019

S’adjunta document elaborat, amb caràcter recopilatori, en relació amb les CONSULTES VINCULANTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS (DGT), quant a l’IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF), corresponents al període JUNY – 2019, i publicades amb data 25-07 -19. (Fuente: http://petete.minhafp.gob.es/consultas/) Com en ocasions anteriors, en el document s’inclou: Enllaç…

BOE 17-07-19 – ORDRE GESTIÓ LLIBRES REGISTRE EN IRPF

El BOE de 17-07-19 publica la següent disposició d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Ordre HAC / 773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. PDF…

IVA – Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS-IVA-2019, la següent informació respecte al Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) 79/2012, publicat en el DOUE de 3-07-19.   Modificació del Reglament d’Execució (UE) nº 79/2012…

Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries – web AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 15-07-19, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès: 15-07-19 Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries Preguntes freqüents. INFORMA Importar un vehicle de països tercers i canvi de residència Si arriba a Canàries procedent…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies