IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE BALEARS

Al servei dels col·legiats des de 1969

Accions Formatives

Cursos d’interés per als nostres col·legiats

Defensa de la professió

Protecció dels interesos dels gestors administratius

Documentació d’interés

Servei de documentació i assessoria per als nostres col·legiats

Convenis amb entitats

Beneficis d’organismes i empreses per als nostres col·legiats

Qui Som

Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí. El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nou seu col·legial amb la presencia del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos profesionals dels col·legiats i la seva preparació técnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l’actualitat amb 172 exercents.

DUANES – BREXIT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès:   19-02-19 Brexit La Comissió Europea ha publicat una Guia duanera per a les empreses donada la urgència que aquestes comencin a preparar-se per la sortida del Regne Unit de la UE. Més informació: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es Com preparar-se pel…

BOE 20-02-19 – VALIDACIÓ AVALS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb aquesta mateixa data, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès:   20-02-19 Validació mitjançant codi NRC d’avals atorgats per entitats de crèdit i societats de garantia recíproca presentats davant l’Administració tributària Es modifica la Resolució de 28 de febrer de 2006, per la…

CONSELL DE MINISTRES 15-02-19

El Consell de Ministres de 15-02-19 inclou les següents referències d’interès:   Foment APROVADA LA MODERNITZACIÓ DEL TRANSPORT TERRESTRE I LA DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190215.aspx#TRANSPORTE)   El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que modifica el Reglament d’ordenació dels transports terrestres (ROTT) i altres normes relacionades. D’aquesta manera,…

BOE 16-02-19

El BOE de dissabte, 16-02-19, publica les següents disposicions d’interès: MINISTERI D’HISENDA Impostos Especials de Fabricació, sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs i sobre el Valor Afegit Ordre HAC / 135/2019, de 31 de gener, per la qual es modifica l’Ordre EHA / 3482/2007, de 20 de novembre, per…

IRPF – PROGRAMA INFORMA AEAT – CONSULTES INCORPORADES EN EL MES DE GENER DE 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, al banner específic sobre IMPOSTOS-IRPF, les següents NOVETATS relatives a la incorporació de consultes al PROGRAMA INFORMA – IRPF, corresponent al mes de gener:   Novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques publicades en 2019 Novetats publicades a l’INFORMA durant el…

RESOLUCIÓ TEAC 05988

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica la següent Resolució d’interès:   Criteri 1 de la resolució 05988/2017/00/00 del 12/12/2018 Contraban. Omissió del tràmit d’audiència en el procediment sancionador de Contraban. Nul·litat de ple dret. Criteri:  L’omissió del tràmit d’audiència, essencial en tot expedient sancionador,…

RESOLUCIONS TEAC 06356, 00165 i 02565

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 06356/2015/00/00 del 16/01/2019 mpost sobre Societats. Compensació de bases imposables negatives: opcions tributàries. Possibilitat de compensar bases imposables negatives majors a les aplicades en autoliquidacions en els supòsits…

RESOLUCIONS TEAC 01991 i 06.212, criteris 1 i 2

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 01991/2017/00/00 del 30/01/2019 Procediment de recaptació. Processos concursals. Es planteja si, un cop dictada la resolució judicial de conclusió del concurs per liquidació o insuficiència de la massa…

TAULA TIPUS IVA actualitzada a 01-01-19

Es remet, en document annex, la taula actualitzada, a 01-01-19, dels TIPUS aplicables en IVA, publicada a la web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es), dins el banner específic IMPOSTOS – IVA, dins de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL – Tipus Impositius. Font: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Novedades_IVA_2014/Nuevos_tipos_IVA.pdf

MODEL 347 – RELACIÓ DE CONSULTES I NOVETATS

Es remeten documents actualitzats de les CONSULTES VINCULANTS i de PREGUNTES FREQÜENTS del Model 347. S’envia, igualment, còpia de les Instruccions presents al web de l’AEAT (no hi ha modificacions respecte del model publicat a la mateixa des de fa temps) i la relació i textos de les consultes del…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies